เพลงสาวภูไทใจงาม

ภาพประกอบวีดีโอ ปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย สถานที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และปฐมเทศนา และถ้ำอชันต้า ประเทศอินเดีย https://www.youtube.com/watch?v=N2RX0xJUW6o

Advertisements

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม

124 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

                                              วีดีโออบรมคุุณธรรมจริยธรรม  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง  2 ธันวาคม 2557

คลิกดูวีดีโอที่นี่ค่ะ …https://www.youtube.com/watch?v=dRZLHzzVoMY