เวปกลอนดอกไม้แกร่ง

อ่านกลอนดอกไม้แกร่งกลางแรงลม(ครูสุนทยา คำมุงคุณ)
แต่งกลอนโต้ตอบกับเพื่อน ๆ ตามอารมณ์กลอน ได้ที่เวปนี้นะคะ

http://nagglon.wordpress.com/category/%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%a1/

Advertisements

เล่านิทานคุณธรรม

การฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านได้ดีที่สุดคือการอ่านนิทาน และนิทานที่ช่วยให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่งก็คือนิทานคุณธรรม

เมื่อนักเรียนได้อ่านและเข้าใจเนื้อเรื่องดีแล้วฝึกให้นักเรียนได้แสดงออก นำเรื่องที่ได้อ่านไปสร้างประโยชน์ ด้วยการเล่านิทานให้คนอื่นฟัง

อย่างมีความสุข

เป็นตัวแทนแข่งขันเล่านิทานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีการศึกษา 2551 ที่โคราช(ดูภาพต่อไปคลิกMORE) เพิ่มเติม