ทัศนศึกษาชั้น ป.1-6

ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์สกลนคร 

ดาวโหลดเอกสารโครงการ คลิก MORE เพิ่มเติม

Advertisements