การอ่านและการเขียนมาตรา แม่ ก กา

              จุดประสงค์การเรียนรู้

                        1. นักเรียน จำแนกคำที่มีตัวสะกดและคำที่ไม่มีตัวสะกดได้ 

                        2. นักเรียนอ่านและเขียนคำมาตรา ก กา ได้ 

                        3. เห็นความสำคัญของคำมาตรา ก กา และนำไปใช้ในการสื่อสารได้

              แผนการสอนและแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตรา ก กา  บูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

  ตัวอย่างแผนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบฝึกทักษะ  

โดย นางสุนทยา คำมุงคุณ ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาไทย)  

                                      แผนที่ 5-6 

                                     ผลงานนักเรียน

  

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: