แบบฝึกเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

การสอนให้นักเรียนสามารถเขียนคล่อง เขียนเร็ว อ่านคล่อง และอ่านเร็ว เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก ครูที่จะสอนให้นักเีรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าวได้ นอกจากจะเอาใจใส่ หาสื่อมาใช้อย่างหลากหลาย ให้นักเรียนได้ฝึกอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีส่งเสริมการอ่านและเขียนเข้าไปช่วยแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองยังมีส่วนสำคัญด้วย การสอนที่ยากไปกว่าสอนให้อ่านคล่อง อ่านเร็ว เขียนคล่อง เขียนเร็วก็คือการสอนให้นักเรียนอ่านเป็น และเขียนเป็น ทั้งนี้เพราะการอ่าน การเขียนระดับนี้จะต้องใช้ทักษะการคิดเข้าไปใช้ด้วย ครูจะต้องฝึกให้นักเรียนรู้จัดการคิด แล้วเขียนความคิดออกมาให้คนอื่นรู้ เช่น ถ้าครูชูภาพใดภาพหนึ่งให้นักเรียนดู นักเรียนมีความคิด มีความรู้สึกต่อภาพนั้นอย่างไร แล้วเขียนความคิดออกมาให้คนอื่นรู้ นั่นแหละคือการเขียนเป็น ถ้านักเรียนเขียนอย่างนั้นได้ ถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับสูงสุดของการเรียนในระดับชั้นนั้น

(จากหนังสือ อ. สำลี  รักสุทธี   http://www.krusamlee.com/home/index.php  , สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้)

วรรณยุกต์   ,มาตราตัวสะกด ,   แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๑ ,   แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๒

แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๓  ,  เพลงประกอบการสอนหลักการใช้ภาษา , แบบฝึกหัดสระ

โฆษณา

50 ความเห็น (+add yours?)

 1. วนาพรรณ ผิวบาง
  มิ.ย. 26, 2012 @ 22:19:18

  ขอบคุณในความกรุณา ที่แบ่งปันแบบฝึกพัฒนาการอ่านเป็นวิทยาทานแก่ลูกหลานไทยนะคะ

  ตอบกลับ

 2. pumpoung
  ส.ค. 13, 2012 @ 16:21:08

  ขอบคุณมากค่ะที่ได้เผยแพร่งานภาษาที่ดีมีประโยชน์กับครูผู้ด้อยความรู้ และจะนำไปใช้สอนนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกขอบคุณจริงๆ

  ตอบกลับ

 3. จันทร์ภัสสร อารมรัมย์
  ก.ย. 02, 2012 @ 22:19:05

  ขอบคุณมากคะในนำใจที่ดีงาม

  ตอบกลับ

 4. จันทร์ภัสสร อารมรัมย์
  ก.ย. 02, 2012 @ 22:21:14

  เป็นแบบฝึกที่ดีมากเนื้อหาเหมาะที่จะนำไปแก้ไขนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง

  ตอบกลับ

 5. pranee kongchinda
  เม.ย. 10, 2013 @ 14:32:45

  ขอบคุณที่แบ่งปันให้…เตรียมไว้ใช้ตอนเปิดภาคเรียนค่ะ

  ตอบกลับ

 6. ครูจิต
  พ.ค. 18, 2013 @ 16:32:17

  ขอบคุณมากๆค่ะ กำลังประสบปัญหาอยู่พอดีเลยค่ะ จะได้นำไปพัฒนานักเรียน

  ตอบกลับ

 7. gmnJakkie
  พ.ค. 22, 2013 @ 13:28:02

  ขอบคุณมากครับ จิตใจงามเหมือนหน้าตา หายาก

  ตอบกลับ

 8. นายฉลอม จันทร์โคตร ร.ร.อนุบาลเซกา
  มิ.ย. 21, 2013 @ 07:11:34

  สุดยอดมากครับ….กำลังต้องการพอดี…..ขอขอบคุณคุณครูสุนทยา…ครับผม

  ตอบกลับ

 9. แบบฝึก
  มิ.ย. 27, 2013 @ 11:56:02

  ขอบคุณคะ สำหรับแบบฝึกดีดี มีประโยชน์ต่อเด็กๆมากเลยคะ

  ตอบกลับ

 10. nakrin
  ก.ค. 05, 2013 @ 11:48:37

  เป็นแบบฝีกที่ดีมาก เหมาะกับผู้เรียนที่มีปัญหา และเมื่อศึกษาแล้วจะทำให้ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง จริง ๆ ครับ

  ตอบกลับ

 11. Khunpueji
  ก.ค. 23, 2013 @ 16:27:06

  ขอบคุณมากๆ เลยคะ

  ตอบกลับ

 12. มิวสิค
  ส.ค. 23, 2013 @ 12:09:44

  ขอบคุณมากค่ะ กำลังต้องการแบบฝึกสอนแบบนี้มาสอนลูกเลยค่ะ

  ตอบกลับ

 13. Ajima Seewarom
  ก.ย. 02, 2013 @ 14:59:44

  ขอบคุณมากค่ะ จะนำไปฝึกเด็กที่ยังอ่านไม่ค่อยได้ เป็นประโยชน์จริงๆค่ะ

  ตอบกลับ

 14. monchaya
  ก.ย. 04, 2013 @ 00:02:22

  ขอบคุณที่แบ่งปัน จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  ตอบกลับ

 15. คุณครูรักษ์ดี
  ก.ย. 12, 2013 @ 23:19:35

  ขอขอบคุณท่ีแบ่งปันความรู้ท่ีมีดีๆให้กับเพื่อนครู ขอให้บุญกุศลจากการเผยแพร่วิทยาทานส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ครอบครัวมีความสุข ตลอดไปขอบคุณมากๆนะคะ

  ตอบกลับ

 16. กัลยา คำเสมอ
  ต.ค. 19, 2013 @ 11:56:39

  ขอขอบคุณที่ช่วยแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนครู ขอให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับ

 17. กรรณิการ์
  พ.ย. 02, 2013 @ 23:58:23

  กรรณิการ์ หลาบมาลา
  ขอบคุณนะค่ะ สำหรับความรู้และความเอื้ออารีต่อเด็กๆ ค่ะ

  ตอบกลับ

 18. เอมอร บุษบา
  พ.ย. 15, 2013 @ 15:28:27

  ขอบคุณมากนะคะ จะนำไปปรับใช้กับนักเรียนต่อไปค่ัะ

  ตอบกลับ

 19. muko
  พ.ย. 26, 2013 @ 21:16:07

  ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ จะนำไปปรับใช้กับนักเรียนให้ได้มากที่สุดค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

  ตอบกลับ

 20. ผอ.วิภาต
  ก.พ. 21, 2014 @ 13:07:19

  ขอบคุณคุณครูมากครับ ที่ได้เอื่อเฟื้อแบบฝึก อยากได้ไปแก้ไขนักเรียนที่ยังอย่านไม่ได้

  ตอบกลับ

 21. Deang2014@bg
  พ.ค. 16, 2014 @ 20:25:07

  ขอบคุณมากค่ะสำหรับแบบฝึกต่างๆ

  ตอบกลับ

 22. อนงค์ ปวะภูโต
  ก.ค. 08, 2014 @ 20:06:29

  ขอบคุณมากนะคะที่มีจิตเป็นกุศล ช่วยเสริมสร้างการศึกษาให้กับคนที่ยังไม่รู้

  ตอบกลับ

 23. moorin.kingjun@gmail.com
  ก.ค. 10, 2014 @ 16:28:27

  ขอบพระคุณมากนะคะ ที่มีจิตใจดี แบ่งปันความรู้ และแบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้พัฒนาเด็กๆ อนาคตของชาติ ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ

  ตอบกลับ

 24. อารีย์เนตร
  ก.ค. 23, 2014 @ 22:32:58

  แบบฝึกทุกเรื่่องสามารถเป็นต้นแบบ และมีประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนได้อย่างดียิ่ง
  ชอเป็นปุ๋ย และน้ำเพื่อต้นไม้งดงามค้นนี้อยู่ในสังคมไทยต่อไปค่ะ

  ตอบกลับ

 25. เกสวดี
  ก.ย. 16, 2014 @ 11:11:30

  ขอบคุณมากๆค่ะ กำลังต้องการพอดีเลยค่ะ มีประโยชน์มากเลยค่ะ

  ตอบกลับ

 26. ครูชายแดน
  พ.ย. 21, 2014 @ 15:47:17

  ขอบคุณมากๆนะคะเป็นประโยชน์และดีมากๆเลยคะ

  ตอบกลับ

 27. นงลักษณ์
  ธ.ค. 01, 2014 @ 14:49:35

  ขออนุญาตใช้แบบฝึกนี้ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ค่ะ…ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  ตอบกลับ

 28. sompong
  ธ.ค. 27, 2014 @ 13:03:53

  ขอบคุณที่แบ่งปัน ขอให้ท่านมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ตลอดไปทุกชาติ ทั้งชาตินี้และชาติหน้า

  ตอบกลับ

 29. Noo_ing
  ม.ค. 10, 2015 @ 13:46:46

  ขอบคุณมากๆ ค่ะ ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน พบเจอแต่สิ่งดี ๆค่ะ

  ตอบกลับ

 30. krusa
  ม.ค. 19, 2015 @ 16:19:49

  ขออนุญาตนำไปฝึกเด็กนักเรียนนะคะ ดีมากจริงๆ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับ

 31. ผอ.จง
  ก.พ. 04, 2015 @ 13:53:08

  ขอบคุณมากครับคุณครู

  ตอบกลับ

 32. วิชา เทียมกลิ่น
  ก.พ. 25, 2015 @ 22:57:44

  แบบฝึกยอดเยื่ยม ผมจะใช้สอนเสริมไห้เด็กอ่อน ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ประสบแต่
  ความสุข ความเจริญนะครับ จากครูวิชา อ.ชุมแสง นครสวรรค์

  ตอบกลับ

 33. นายอุทัย วรสาร
  มี.ค. 29, 2015 @ 22:25:34

  ประโยชน์นี้เพื่อเด็กผู้เรียนครับ

  ตอบกลับ

 34. kanchat
  เม.ย. 07, 2015 @ 14:35:49

  ขอบคุณนะค่ะ ที่เอื้อเฟื้อ

  ตอบกลับ

 35. mybubblenews4
  พ.ค. 30, 2015 @ 15:09:11

  ขอขอบคุณ

  ตอบกลับ

 36. จรัสศรี
  พ.ค. 31, 2015 @ 19:39:30

  แบบฝึกที่ดีมาก ขอบคุณที่กรุณาเผยแพร

  ตอบกลับ

 37. ภัทรมน จงธนวดี
  มิ.ย. 03, 2015 @ 15:18:15

  ขอบคุณมาก ใช้กระเด็กปีการศึกษา ใหม่ได้เลย

  ตอบกลับ

 38. กิ่งแก้ว
  มิ.ย. 07, 2015 @ 23:14:17

  ขอบคุณมากค่ะ เป็นบุญของนักเรียน

  ตอบกลับ

 39. กิ่งแก้ว
  มิ.ย. 07, 2015 @ 23:15:08

  ขอให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับ

 40. กรร ตัวเล็ก
  มิ.ย. 08, 2015 @ 19:22:38

  ขอบคุณมากที่แบ่งปัน จะขอนำไปช่วยนักเรียนที่อ่านช้า เขียนช้าค่ะ

  ตอบกลับ

 41. นรินทร์
  มิ.ย. 16, 2015 @ 19:57:48

  ขอบคุณเป็นอย่างมาก

  ตอบกลับ

 42. วรรัตน์
  ก.ค. 04, 2015 @ 11:18:32

  ขอขอบคุณผลงานที่แบ่งปัน ดีใจมากที่ได้พบผลงานนี้ค่ะ ขอนำไปใช้ฝึกนักเรียนด้านการอ่าน การเขียนให้กับเด็ก ป.4 ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ขอให้ผลบุญจากการได้ช่วยเหลือเด็กๆ จงส่งผลให้ท่านมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในการงาน ทำสิ่งใดประสบความสำเร็จราบรื่นค่ะ

  ตอบกลับ

 43. ครูพัชคะ
  ส.ค. 02, 2015 @ 03:11:39

  ขออนุญาตนำไปใช้กับเด็กป.1 ปีนี้นะคะ ขอบคุณมากคะที่เผยแพร่

  ตอบกลับ

 44. สดศรี เทินสะเกตุ
  ส.ค. 19, 2015 @ 14:26:31

  ขอบคุณนะคะที่เผยแพร่ ขออนุญาตนำไปใช้กับนักเรียนนะคะ

  ตอบกลับ

 45. phin
  ก.ย. 03, 2015 @ 23:11:24

  ขอบคุณมากค่ะ ที่เผยแพร่ให้ไปช่วยเด็กที่น่าสงสาร
  สุมนาลย

  ตอบกลับ

 46. นุชชรี
  ก.ย. 12, 2015 @ 11:12:45

  ขอบพระคุณเป็นอย่าสูงยิ่งนะค่ะ ที่ได้นำเนื้อหาการสอนดีๆมาเผยแพร่

  ตอบกลับ

 47. ศศิธร อินอร
  ต.ค. 17, 2015 @ 10:36:27

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับ

 48. Yınğ'z K. Şakulrat
  ม.ค. 25, 2016 @ 10:07:21

  ขอบคุณมากค่ะที่นำมาแบ่งปัน ขออนุญาตินำไปสอนนักเรียนนะคะ ^^

  ตอบกลับ

 49. kamontouch
  มี.ค. 10, 2016 @ 08:20:48

  แสดงถึงความมีคุณค่าแห่งความเป็นคุณครูผู้ให้ ผู้ที่มีความสำเร็จเป็นของตนแล้วส่งต่อความสำเร็จย่อมเป็นผู้ที่มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

  ตอบกลับ

 50. พัชราภรณ์ นามทอง
  พ.ค. 02, 2016 @ 11:07:46

  ขอบคุณมากนะคะขออนุญาตทำไปใช้นะคะ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: