วิจัยนักเรียนขาดเรียนทำให้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

1. ชื่อเรื่อง  การเสริมแรงทางบวกเพื่อแก้พฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา

      เด็กชายเฉลิมพล คนดี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ประจำภาคเรียนที่ 1

 ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

งานวิจัย การแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: