เล่านิทานคุณธรรม

การฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านได้ดีที่สุดคือการอ่านนิทาน และนิทานที่ช่วยให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่งก็คือนิทานคุณธรรม

เมื่อนักเรียนได้อ่านและเข้าใจเนื้อเรื่องดีแล้วฝึกให้นักเรียนได้แสดงออก นำเรื่องที่ได้อ่านไปสร้างประโยชน์ ด้วยการเล่านิทานให้คนอื่นฟัง

อย่างมีความสุข

เป็นตัวแทนแข่งขันเล่านิทานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีการศึกษา 2551 ที่โคราช(ดูภาพต่อไปคลิกMORE)

เกียรติบัตรนักเรียนเข้้าแข่งขัน

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อม

เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันเล่านิทานระดับ สพป. ปี 2552

เป็น

เป็นตัวแทนเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ปี 2553

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: